Home Contact Forum

НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ

с.ЧЕРНИ ОСЪМ, ТРОЯНСКО; тел. 06962 / 2338, 06962 / 2288

Здравей


Полезна информация

НУПВ във FACEBOOK
х.Плевен Онлайн Камера
МОН


Онлайн

Гости: 1
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 4783, най-новият: svetla


Брояч

Тази странница днес ...
общо: 0
уникални: 0

Тази странница общо ...
общо: 25850
уникални: 16075

Сайт ...
общо: 93513
уникални: 22843


ТАЗИ МОЯ „СЛАДКА" БОЛЕСТ - АЛПИНИЗМА
С всеки метър изминат нагоре, раницата ми става по-тежка. Уж я бях избирал нарочно да бъде по-удобна, да стои по-добре на раменете и гърба, за да не усещам толкова много товара, сутринта я подредих според всичките правила за разпределение на ...
откровения от създателя Минко ЗанковскиВижте по-голяма карта

Образователното дело в село Черни Осъм има повече от 130 годишна история. През 1957 година училището се премества в нова специално построена сграда, отговаряща на модерните за времето си изисквания. То е уникално с това, че в него до 1971г. се помещава изключително богата сбирка от препарирани животински видове от района на Централна Стара планина. Тя е дело на учителя по биология в училището Илия Илиев и ученици от кръжока по биология. През 1976г. сбирката е преместена в построената специално за целта сграда на сегашния Природонаучен музей.

През 2000 година се слага ново начало в училищната история с преобразуването на училището от основно в средно общообразователно с единствената в страната професионална паралелка за Планински водачи. Човекът с най-голяма заслуга за това е дългогодишният директор на училището Минко Занковски - човек, отдал цялата си енергия и живот на училището и планината.

Сега то разполага с обновена материална база, нов физкултурен салон, две катерачни стени и компютърен кабинет.
До момента средно образование и трета професионално-квалификационна степен са получили над 160 ученици от 8-те завършили випуска. Днес в училище се обучават 200 ученици от I до XIII клас. От тях в професионалната паралелка са 90 ученици, дошли тук от цяла България.